Cảm ơn, vì đã đến với cuộc đời tớ, cảm ơn đã trở thành động lực cho tớ, cảm ơn 2 cậu ❤️ 
Sau này, tớ mong ngày nào cũng được nhìn thấy Park Chan Yeol bên cạnh Byun Baek Hyun, bảo vệ, chăm sóc cậu ấy ! 
Sau này và mãi mãi, nguyện được nhìn 2 cậu hạnh phúc #灿白 #chanbaek #110 #11270506 #11 #soulmate #찬백

Cảm ơn, vì đã đến với cuộc đời tớ, cảm ơn đã trở thành động lực cho tớ, cảm ơn 2 cậu ❤️
Sau này, tớ mong ngày nào cũng được nhìn thấy Park Chan Yeol bên cạnh Byun Baek Hyun, bảo vệ, chăm sóc cậu ấy !
Sau này và mãi mãi, nguyện được nhìn 2 cậu hạnh phúc #灿白 #chanbaek #110 #11270506 #11 #soulmate #찬백